T.: +371 26667444

Dalībnieki
100 sociālās aprūpes centri, 6349 cilvēki (seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām), kā arī sociālie dienesti un to paspārnē esoši trūcīgie un maznodrošinātie cilvēki (ģimenes, seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām).

Projekts "Vēstules un kartiņas"
Vēstules un apsveikuma kartiņas saņēmuši 807 cilvēki, sociālās aprūpes centros un ārpus tiem.

Projekts "Piepildi sapni"
Piepildīti 90 sociālās aprūpes centru iemītnieku sapnīši

Projekts "Dzimšanas diena"
Apsveikti 48 jubilāri, sociālās aprūpes centros.

Projekts "Arī seniori mācās"
Iepriecināti 534 cilvēki

Projekts "Ziemassvētku vecīša darbnīca"
Iepriecināti 3200 cilvēki

Projekts "LĪGO 2022" (05-06.2022.)
Iepriecināti 94 cilvēki (4 sociālās aprūpes centri)

Ģimeņu apvienošana
Ziņu par ģimeņu apvienošanu nav.

Dalībvalstis
Projektos piedalās līdzcilvēki no 30 pasaules valstīm

Eņģeļa Pasts rūpējas par:
vientulības kliedēšanu; ģimeņu saliedēšanu; jaunu domubiedru kolektīvu izveidošanos; labu skola, kā dalīties un saņemt; ģimenes atkal redzēšanos; sarunām; prieku; vēstuļu draugiem; uzmundrinājumiem; apziņas radīšanu, ka esi vajadzīgs, svarīgs un neesi viens uz pasaules; brīnuma un pārsteiguma radīšanu; veselības "pogu"; atcerēšanos Dzimšanas dienās; dzīves kvalitātes uzlabošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; emocionālās, garīgās un fiziskās labsajūtas radīšanu cilvēkiem aprūpes centros; "aizvērto" sirsniņu atvēršanu; labsajūtu un gandarījumu mums līdzcilvēkiem, kuri piedalās projektos.