ziedo

Decembra mēnesis bija īpašs, jo NSUS labdarības biedrībai un SIA Eņģeļa pasts (sociālais uzņēmums) sadarbojoties ar Mariju Naumovu, Latvijas sociālās aprūpes centros mītošajiem seniroriem bija lieliska iespēja apmeklēt Ziemassvētku koncerta tūrē "Pa īstam" esošos koncertus, kas izskanēja Latvijas Dievnamos. Kopskaitā koncertus apmeklēja 90 seniori.

Marija Naumova: Ziemassvētku laiks vienmēr ir īpašs, kad nebūtiskais šķiet acīmredzams un mēs skaidrāk ieraugām un atceramies esības pamatvērtības - mīlestību, draudzību, nesavtīgu došanu un sirds siltumu. Līdz ar šo Marija Ziemassvētku koncertprogrammā vēlas akcentēt mīlestību pret māti, beznosacījuma mīlestību.

Kartam no senioriem šis Ziemassvētku laiks raisīja citādas sajūtas - prieku, ilgošanos, skumjas, atmiņas, mieru, aizkustinājumu. Došanās uz koncetriem bija, kā balzāms dvēselei, kas tik ļoti nepieciešams senioru ikdienā.

2. decembris - Ikšķiles Svētā Meinarda Ev. Luteriskā baznīca – SAC Ziedugravas 10 senioriem - Leololija J.  86,  Benedikts B. 83 Anatolijs Z. (ratiņkrēslā) 68, Velta D. 76, Jānis P. 88, Alma D. 91, Sofija R. 87 un pavadošais personāls.
7. decembris – Jelgavas Sv. Annas Evaņģēliski luteriskā baznīca – SAC Zemgale 10 senioriem - Marta 88, Lūcija 85, Edmunds 92, Jeļena 85, Veronika 81, Edvīns 85, Jānis 63, Aivars 60, Valentīna 70, Svetlana 69 un pavadošais personāls.
9. decembris – Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca – Talsu novada Sociālā paspārnē esošie 10 seniori - Māra 75, Austra 83, Māra 81, Maija 79, Ingrīda 70, Ingrīda 70, Rita 75, Rita 60, Rasma 78, Ruta 73.
15. decembris – Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca – SAC "Ābeles" 10 senioriem - Vija 80, Elīna 80, Arvīds 87, Abgara 93, Skaidrīte 59, Stasis 67, Jānis 74, Alma 84 un pavadošais personāls
22. decembris – Valmieras Sv. Sīmaņa evaņģēliski luteriskā baznīca – SAC Lode 10 seniori
23. decembris – Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes baznīca – VSAC Rīga 15 seniori
25. decembris – Rīgas Lutera baznīca Torņakalnā – VSAC Rīga 15 seniori
26. decembris – Bauskas Svētā Gara ev.lut. Baznīca – Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" 10 seniori

Liels paldies Marijai Naumovai un viņas komandai par šo iespēju, iepriecināt seniorus!

Līga Uzulniece
NSUS biedrības vadītāja