T.: +371 26667444

Pilngadību sasniegušu jauniešu ar smagu invaliditāti pabalstu viņu vietā varēs pieprasīt viņu iepriekšējais likumiskais pārstāvis

Latvijas Civillikuma izpratnē, persona,  sasniedzot pilngadību, kļūst rīcībspējīga, un savas tiesības un intereses pilngadīgā persona, arī ar invaliditāti, sāk pārstāvēt pati, tai skaitā pati risina  jautājumus, kas saistīti ar viņas veselības aprūpi, invaliditātes noteikšanu un valsts sociālo pabalstu noformēšanu uz sava vārda.

Lasīt tālāk ...

Rīgā 13.-14. novembrī notiks garīgās veselības aprūpei veltīti pasākumi

Tiesībsarga birojs sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Eiropas Padomes Bioētikas komiteju 13. un 14. novembrī rīkos personas autonomijas veicināšanai garīgās veselības aprūpei veltītu simpoziju un starptautisku konferenci. Abi pasākumi būs daļa no Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā.

Lasīt tālāk ...

Valdībā akceptēta starpinstitucionālās sadarbības programmas "Bērna mājas" īstenošanas kārtība

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) būs iestāde, kas koordinēs starpinstitucionālās sadarbības programmas "Bērna māja" īstenošanu. Ir nostiprināti arī būtiskākie darbības principi, kas ņemami vērā visā programmas “Bērna māja” īstenošanās laikā.

Lasīt tālāk ...

Valsts līdzfinansēs aprūpes mājās pakalpojumu bērniem ar invaliditāti

Valsts nodrošinās līdzfinansējumu 30% apmērā aprūpei mājās bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem. Tas palīdzēs novērst bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un atslogot pašvaldību budžetu, līdzfinansējot aprūpes mājās pakalpojumu bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Lasīt tālāk ...

No novembra personām ar garīga rakstura traucējumiem būs pieejams jauns sociālais pakalpojums

No 1. novembra par valsts budžeta līdzekļiem būs pieejams jauns sociālais pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa - atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums (APLP).

Lasīt tālāk ...