ziedo

NSUS biedrības vadītājas intervija

Video intervija ar NSUS biedrības vadītāju Līgu Uzulnieci Siguldā, NSUS labdarības pasākumā "2. NSUS biedrības Gaisa balonu festivāls" 11.08.2016.

Informācija ziedotājiem

1. Ziedotājs pats, saviem spēkiem un par saviem resursiem nogādā biedrībai savu plānoto ziedojumu;
2. Biedrībai nav pieejama noliktava ziedojuma izvietošanai;
3. Biedrība var pieņemt un pieņems ziedojumu tikai tajā gadījumā, ja tā ir paredzējusi doties pie ziedojuma saņēmēja tuvākās tekošās nedēļas laikā. Citas iespējas tiks atrunātasi personīgi ar ziedotāju, katrā konkrētā gadījumā;

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss (SLO)

Lēmums no 19.03.2015. Nr. 8.5-9/L-12787