ziedo

Informācija sadarbības partneriem - SAC, VSAC

    Turpmākai sadarbībai ar NSUS labdarības biedrību būs jānoslēdz Vienošanās, kuras ietvaros atrunāta dažādu datu, kuri nepieciešami labdarības projektu ietvaros, iesniegšana, izmantojamība un aizsardzība.

NSUS labdarības biedrības informācijas telpa

NSUS labdarības biedrības informācijas telpa

NSUS biedrības Dzimšanas dienas mēnesis!

NSUS ANNO 23.01.2015.

Projekta "Eņģeļa pasts" logo

    NSUS biedrības, labdarības projekta "Eņģeļa pasts" jaunais logo.

Labklājības ministrijas vēstule NSUS biedrībai

    Latvijas Republikas Labklājības ministrija par sadarbību ar NSUS Biedrību un par projektu "Eņģeļa pasts"
    NSUS biedrība, pēc tikšanās Labklājības ministrijā, ir saņēmusi ministrijas atbildi, kas tika lūgta sakarā ar projektu "'"Eņģeļa pasts" .... arī vecie cilvēki sapņo"", kura ietvaros bija izveidojusies skumja situācija, ka kādam centram nācās palikt anonīmam, lai mēs kopā tomēr varētu realizēt sapnīšus vsiem centra iemītniekiem, nevienu neaizmirstot.