ziedo

    Mūzika ir dvēseles valoda. Valoda, kura uzrunā, dziedē, priecē, ļauj dvēselei veldzēties. Mūzika spēj uzburt tik daudz dažādu emociju. Tā spēj izstarot prieku, bēdas, spēj aizdzīt nogurumu.

    Šodien mani uzrunāja sadarbības partneris - biedrības "Maigais suns" vadītājs Viktors Mucenieks, ar kuru sadarbojamies jau vairāk, kā 3 gadus un vedam, nesam, dāvinām prieku tiem cilvēkiem visā Latvijā, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Šodien ienāca lūgums palīdzēt finansiāli, lai savukārt Viktors varētu atbalstīt kādu pusaudzi meiteni, vārdā Veronika, ar kuru biedrības vadītājam Viktoram dzīves ceļi krustojās jau pirms 7 gadiem, meiteni satiekot kādā no bērnu namiem.

    Šodien tika noslēgta vienošanās starp NSUS labdarības biedrību un Biedrību „Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas Apriņķa komiteja par sadarbību projektā “”Eiropas Atbalsta fonda „atbalsta komplektu” izdale trūcīgiem, maznodrošinātajiem un ārkārtas situācijā nonākušiem novada iedzīvotājiem, kā arī citos labdarības projektos.

    Kopš NSUS biedrības dibināšanas brīža ir lolota ideja par pansionāta izveidi. Gandrīz 4 gadu laikā, uzkrājot pieredzi, apciemojot citus pansionātus un aprūpes centrus visā Latvijā, komunicējot ar dažādu centru vadītājiem, piegādājot multifunkcionālās mēbeles pansionātiem, ir tapis skaidrs, kāda ir ikdiena centros un vīzija par to, kādam būtu jābūt NSUS biedrības radītajam sociālajam centram.