Šeit vēl ir iespēja apskatīties NSUS veco mājas lapu

Arrow up
Arrow down

Mans sirds darbs

Kāpēc tieši Labdarība?

Šo jautājumu es dzirdu ik uz soļa. Kāpēc tieši labdarība? To nevar paskaidrot, tas slēpjas drīzāk, sajūtās nevis vārdos. Esmu izvēlējusies iet šādu ceļu un esmu priecīga, ka man ir dota iespēja darīt šīs labās lietas un iepriecināt tos, kam prieciņa mazāk iedalīts šajā dzīvē. Iespējams tā ir mana misija un tas ir mans sirds darbs un es to pieņemu ar prieku!

Uzzināt vairākNSUS Darbības virzieni

NSUS biedrība darbojas daudz un dažādos virzienos, kas vērsti uz bērniem, jauniešiem, senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vientuļiem cilvēkiem, trūcīgiem un maznodrošinātiem cilvēkiem, kā arī dzīvniekiem.


Veselības veicināšana

Tikšanās ar dažādiem speciālistiem veselības jautājumu jomā, konsultācijas. Dažādu medicīnisko iekārtu un mēbeļu piedāvājums.

Sociālā labklājības veicināšana

Palīdzība (iespēju robežās) trūcīgajiem un maznodrošinātajiem cilvēkiem - pārtikas pakas, apģērbs, mēbeles, sadzīves tehnika un citi.


Izglītošanas pasākumi

Izzinošu pasākumu organizēšana “Der  Zināt!”, kuros bērni un jaunieši tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kā NMPD, VUGD, VP un citiem.

Atpūtas pasākumi

Atpūtas pasākumu organizēšana bērniem, jauniešiem, senioriem, kā arī centru atbalsta komandām (personālam).


Ieskaties jaunākajos projektos


Zeķītes jaundzimušajiem

    Projekts aktīvs!     Aūuu, čaklās rokdarbnieces!    Kamēr vēl nav sākušies pavasara darbi, noteikti, ka varat...

Atbalsta projekts "Tavas veselības diena!"

Projekts aktīvs!     NSUS labdarības biedrības, veselības veicināšanas projekts "Tavas veselības...

Radošais labdarības projekts "Sirds dārzs"

    Projekts aktīvs!     NSUS biedrība turpina realizēt 2016. gadā uzsākto Latvijas mēroga radošo projektu...

Kanisterapija senioriem un īpašiem cilvēkiem

Projekts aktīvs! Pasākuma kontā 98,72 EUR no 1500,00 EUR (ir iespējams 1 pasākums no 10) Atbalsti...


NSUS Biedrības mērķis: Labdarība, labdarības projektu organizēšana.
NSUS Biedrības misija: Rast iespējas (finansiālas, mantiskas, informatīvas/izglītojošas), kā atbalstīt, motivēt, izglītot,
celt sociālo labklājību trūcīgajām un sociāli mazaizsargātajām personu grupām.
Kopš 29.05.2016. arī rūpes par dzīvniekiem.
NSUS Biedrības mērķauditorija: Bērni, jaunieši, seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām, trūcīgas ģimenes, vientuļie seniori.
Kopš 29.05.2016. arī dzīvnieki.

NUSU Society`s purpose: Charuty, organising charity projects
NUSU Society`s mission: To find oppurtunities (financial, tangible, informative/educational) to support, motivate, educate
and improve social prosperity to poor and vulnerable groups of people
Since 29.05.2016 society also cares for animals.
NSUS Society`s target audience: Kids, youth, seniors, special needs people, families living in poverty, lonely seniors and
since 29/05/2016 animals too.

Цель oбщества NSUS: благотворительность, организация благотворительных проектов.
Миссия oбщества NSUS: найти возможности (финансовые, материалные, информационные/образовательные),
как поддержать, мотивировать, обучать, поднимать социальный уровень малоимущих и социально незащищенных групп.
C 29.05.2016. также уход за животными.
Аудитория oбщества NSUS: дети, молодежь, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями,
семьи с низким уровнем дохода, одинокие пожилые люди. C 29.05.2016. также животные.

21

Aktīvie projekti

109

Pabeigtie projekti

12

Atbalstītie centri

60

Sadarbības partneri

Ričards Brensons

Vienalga, par ko tu vēlētos kļūt, ko gribētu dzīvē sasniegt, – tu vari to paveikt. Tādēļ uz priekšu! Sper pirmo soli – saņem drosmi un dari!

Ričards Brensons

biznesa magnāts

Paulu Koelju

Ja kaut kas nenotiek tā kā vajag, ir tikai divi varianti: vai nu tiek pārbaudīta Tava pacietība, vai arī jādodas pa citu ceļu.

Paulu Koelju

rakstnieks

Draugi un atbalstītāji